Orskov Yard

Orskov Yard i Frederikshavn er et af Nordeuropas største reparations-skibsværfter.
Kommuniklame har i tæt samarbejde med værftet udviklet en ny kommunikationsstrategi og en ny visuel identitet.